ข่าวจากเว็บไซต์
ที่พักผาตั้งฮิลล์ตั้งอยู๋บนดอยผาตั้ง เชียงราย บนความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1300 เมตร และห่างจากจุดชมวิวราว 1.5 กิโลเมตร ในช่วงที่มีความชื้นสูงสามารถชมทะเลหมอกได้ที่หน้าบ้านพักทุกหลัง >>>>